Kontaktinformation

Sådan kommer du i kontakt med Stubberup Vandværk:

E-mail: 
vand@dlgmail.dk 

Administration:

Øernes Revision 54 44 54 55 Att. Laila Dinesen
 

Formand/ driftsassistent
Lau Hansen    
Skovduevej 7    
4800 Nykøbing F
mobil
60595103

E-mail lhteknik@outlook.dk

 

Øernes Revision
Langgade 4
4800 Nykøbing F
tlf. 54445455
E-mail nyk@oernes.dk

Vandteknik    
Skalsbyvej 2
4735 Mern
tlf. 55997845